top of page

УСЛУГИ:

ПОЛАГАНЕ НА ПАРКЕТ

Паркетът се транспортира в закрити и сухи мпс. При товарене и разтоварване, паркетните дъски трябва да се предпазят от намокряне, замърсяване и механични повреди. Преди полагане паркетът трябва да престои 1 седмица в помещението, в което ще се реди. Основата, върху която настилката ще се полага трябва да бъде достатъчно твърда и да не образува прах, да бъде гладка и да няма пукнатини. Преди полагането на паркета е необходимо да се почисти. Влажността на основата се измерва с влагомер преди монтажа. Преди полагането на паркета трябва да се проверят дограмата и водните инсталации за отстраняване на евентуални течове. Всички мокри процеси - полагане на теракот, шпакловка, латекс и др. трябва да бъдат завършени. Възможно е след монтажа на паркета да се нанесе само последната ръка латекс на стените.

По време на монтажа температурата в помещението не трябва да е по-ниска от 10 °С. Влажността на въздуха трябва да е в рамките на 40-60 %. Препоръчваме монтажа на паркета да е с лепене към пода, като за целта се използват полиуретанови двукомпонентни и полимерно-монокомпонентни лепила. Цикленето  се извършват със специална безпрахова машина и подходяща шкурка от по-едра до фина. След последното шлайфане, преди лакирането, паркетът трябва да се почисти от останалия прах.

След нанасяне на последна ръка лак е желателно 24 ч. помещението да остане затворено, а въвеждането в експлоатация да стане след 72 часа. При някои лакове е необходимо междинно шлайфане. Паркетът, след монтаж, има безупречно поведение при условие, че температурата в помещението е между 18°C и 22 °C и относителна влажност на въздуха 50 - 60 %. До негативно влияние може да доведе рязката промяна на температурата!

При обслужване на паркета трябва да се обърне внимание на своевременното премахване на дребни частици /песъчинки, стъкла, камъчета и пр./, които нараняват лаковото покритие. Препоръчва се това да става редовно с прахосмукачка, след което да се почиства с влажна кърпа и специален препарат за паркет. Не допускайте разливане на течности върху паркета, а ако това се случи веднага попийте с кърпа!

Top View of Wood Floor & Table

ЦИКЛЕНЕ НА ПАРКЕТ

Цикленето е процес, при който повърхностния горен слой на дървената подова настилка се шлайфа, докато увредения слой се премахне. Извършва се със специални за този процес машини, на които се поставят шкурки с различна абразивност, като се започва с най-едра, към най-ситна. Този процес протича на 2 етапа:
Етап 1 се извършва с валова машина произведена от световния лидер LAGLER - Германия. Машината разполага с 2 вала и работи с безконечна шкурка за максимално равно циклене.
Етап 2 се извършва с дискова машина, която подравнява максимално добре паркета и го подгорвя за лакиране. Със същата дискова машина се полира и самият лак след всяко нанасяне. Така се постига най-добър краен резултат.

Mature Woman

РЕДЕНЕ НА ПАРКЕТ

Реденето на дървен паркет се извършва върху подходяща основа. Тя трябва да бъде здрава, равна, суха и добре почистена. Задължително е преди монтажа на паркет да се измери влагата на основата, което измерване се извършва със специален уред наречен влагомер. Ако влагата е подходяща за монтаж, паркета се доставя няколко дни предварително, за да може да се темперира в помещението. Първото нещо преди монтажа е подът да бъде добре почистен с прахосмукачка за да няма никаква остатъчна прах. След това подът се грундира с водоразтворим дълбокопроникващ грунд или двукомпонентен полиуретанов грунд. Лепилото за паркет се избира според големината и вида на парекета. Класически суров паркет с малки размери може да се лепи с водоразтворимо лепило. Големите и фабрично лакираните обаче, задължително се лепят с химическо лепило. И двата вида лепила се нанасят с назъбена маламашка.

ФУГИРАНЕ, ЛАКИРАНЕ, ОМАСЛЯВАНЕ

Фугирането е процес, при който се запълват отворите между отделните паркетини плоскости. Процесът се извършва със специална смола, която може да бъде на химическа и на водна основа. И в двата случая смолата се смесва с пепелта от шлайфането и се бърка до получаване на хомогенна смес. Готовата смес се нанася върху паркета с гладка шпатула, толкова колкото е нужно да се запълнят всички отвори. След изсъхване на смолата паркета се шлайфа наново. Лакирането е последния процес от обработката на паркета. То почва след като паркета е окончателно изшлайфан и добре почистен. Лакът се нанася минимум 3 пъти, като след всяко една нанасяне се полира с дискова машина.

Маслото или ваксата са така необходимите било продукти за финиширане на дървения под. Те са напълно безвредни, като запечатват дървото без да оставят допълнителен слой върху него. Те се втриват в дървото с дискова машина, като могат да бъдат с вътрешно и с външно приложение. И в двата случая те максимално добре предпазват дървото.

parket1-prices.png
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Youtube
bottom of page